Logo pre RE-PLAST SLOVENSKO

Naša tvorba > Firemná identita > Logo pre RE-PLAST SLOVENSKO

Spoločnosť RE-PLAST SLOVENSKO sa rozhodla pre redizajn loga. Firma sa zaoberá recykláciou odpadovej PE fólie, jej následným spracovaním a výrobou nových PE fólií a vriec a distribúciou svojich výrobkov. Boli nám teda definované 3 divízie spoločnosti, ktoré sme sa snažili znázorniť aj v logu. Každá divízia má svoju farbu a keďže sa jedná o recyklačný cyklus, využili sme toho v samotnom logu. Pevne veríme, že logo bude spoločnosti dlho slúžiť.

https://www.replast.sk/