Living in slovakia

Naša tvorba > Webové aplikácie > Living in slovakia

Úrady, papiere a nekonečná byrokracia. Všetci to poznáme. Správne vyplnenie úradných tlačív v slovenskom jazyku je náročná úloha aj pre rodeného Slováka. Aké obtiažne to potom môže byť pre zahraničného študenta pochádzajúceho z Indie? Na vyriešenie tohto problému bola vytvorená webová aplikácia, ktorá pomáha zahraničným študentom s vyplnením všetkých potrebných dokumentov, pre získanie povolenia k pobytu na slovensku. Súčasťou tejto aplikácie je niekoľko úradných dokumentov respektíve formulárov, ktoré sú rozdelené na jednotlivé otázky. Otázky sa zobrazujú postupne, jedna po druhej a užívateľ sa tak môže sústrediť vždy iba na jednu konkrétnu otázku. Pri vypĺňaní otázok je k dispozícií pomocník, ktorého môže používateľ využiť v prípade, ak si nie je istý správnym vyplnením danej otázky. Po vyplnení všetkých otázok sa automaticky vygeneruje dokument vo formáte pdf, ktorý je možné vytlačiť a zaniesť na príslušný úrad. Veríme, že táto webová aplikácia pomôže zahraničným študentom skrátiť čas, ktorý strávia vypĺňaním formulárov. Celá web stránka obsahuje viac jazykových verzií, aby bola prístupná pre každého.

https://www.livinginslovakia.sk/