E-shop Bognár Mäso

Ďalším zrealizovaným projektom je projekt s názvom Bognár mäso. Už aj z názvu vyplýva, že táto spoločnosť sa zaoberá mäsom a jeho spracovávaním. V tomto prípade sme vytvorili prezentačný web, ktorý je prepojený s e-shopom, avšak nemôžme celkom tvrdiť, že ide o e-shop ako taký a to z jediného dôvodu – aj napriek tomu, že na stránke sa pomocou filtra na vyhľadávanie dá vyhľadať konkrétny produkt, o ktorý má zákazník záujem, nedá sa produkt priamo na stránke objednať, respektíve kúpiť.

Bognár Mäso

Webová stránka 

 

Produkty na webovej stránke bognarmaso.sk sú kategorizované, to znamená, že sú rozdelené do rôznych kategórii a podkategórii. V rámci sekcie produktov sa zákazníkovi zobrazuje vyhľadávač, kde si môže zadať konkrétny produkt, o ktorý má záujem. Ďalšia sekcia je sekcia predajne, kde sa zobrazujú všetky pobočky s otváracími hodinami, s adresou a s názvom predajne. Na sekciu predajne bolo potrebné vytvoriť zvlášť modul v administrácii, to znamená, že keď aj pribudne nová predajňa, nie je vôbec zložité ju nahrať medzi ostatné, spolu s fotografiami, adresou a otváracími hodinami. Ďalšia sekcia v rámci webovej stránky je sekcia o nás, kde je popísaná firma a nižšie sú logá odberateľov, ktorí od nich odoberajú mäso a následne predávajú – napríklad lidl, terno a podobne. Ďalšie sekcie sú fotogaléria, aktuality a kontaktné informácie o firme.

 

Vstup pre firmy 

 

 

Na webovej stránke sa zákazníkovi vpravo hore zobrazuje tlačidlo „vstup pre firmy“, to ponúka firmám možnosť registrácie, kde sú povinní vyplniť formulár a následne je daná firma odoslaná na verifikáciu do administratívy. Buď predmetná firma dostane e-mail ohľadom potvrdenia, alebo nepotvrdenia. V prípade potvrdenia, firme príde potvrdzujúci e-mail a má možnosť prihlásenia sa priamo do systému. Už po prihlásení, sa jej zobrazuje nie len popis produktu, alergény a zloženie, ale má možnosť zakliknutia si konkrétnych produktov do košíka. Zobrazuje sa už aj cena produktov.

Možnosti, ktoré webová stránka ponúka, je jednak možnosť zakúpenia si produktu v kilogramoch, alebo aj v kusoch. V niektorých prípadoch sú ponúknuté zákazníkovi obe možnosti. V administratíve je nastavená cena za kilo a na základe toho, koľko kilogramov daného produktu si zákazník vykliká, na základe toho sa mu prepočítava cena. Buď je teda v administrácii nastavená cena za kus, alebo cena za kilogram.

Taktiež po výbere požadovaného tovaru, si zákazník má možnosť vpísať poznámku k objednanému tovaru, či má nejaké špecifické požiadavky, ako chce aby mu bol tovar zaslaný. Ďalej sa zobrazujú fakturačné údaje, ktoré pokiaľ je zákazník registrovaným zákazníkom, sa mu automaticky ťahajú z jeho účtu, bez neustálej námahy vpisovania týchto informácii nanovo.

Ďalším krokom je výber dodania tovaru – či zákazník má záujem o osobný odber tovaru, alebo či chce inú formu dodania, či bude platiť v hotovosti, alebo si požaduje vystavenie na faktúru. V rámci dodania je možnosť nastavenia si dátumu dodania. Napríklad, objednávam si tovar vo štvrtok, avšak chcem, aby mi tovar namiesto piatka, bol dodaný až v pondelok.

Po tom, ako si zákazník zvolí všetky požadované náležitosti, či už čo sa týka platby či dopravy, nasleduje zhrnutie samotnej objednávky – fakturačné údaje, suma sa objednaný tovar, pričom sa automaticky prirátava DPH na základe toho, o aký tovar sa jedná. Niektoré tovary sú v rámci administratívy nastavené na 10% DPH a niektoré na 20% DPH, záleží od druhu tovaru.

Po zakliknutí „záväzne objednať“, objednávka poputuje do administratívy do sekcie objednávky a začne sa spracovávať.

 

Administrácia 

 

Časť administrácie aj v tomto prípade disponuje niekoľkými časťami, ktoré sa klientovi zobrazujú vľavo.

Prvou je editor obsahu, ktorý je takmer pri každom našom projekte rovnaký, v rámci neho má zákazník možnosť editovať si obsah zobrazovaný na webovej stránke.

Sekcia e-shop je rozdelená na tri časti – produkty, kategórie na webe a kategórie pre objednávkový list. Každý produkt v rámci ich systému je označený OČV číslom, vďaka čomu je jednoduchšie spárovanie pri objednávkovom systéme. Okrem OČV čísla je produkt označený názvom, fotografiou (ak nenahrajú špecifickú fotografiu, automaticky sa nahráva logo), produkt taktiež disponuje určitým popisom, a následne je zaradený do kategórie. Kategóriou môže byť napríklad bravčové karé a podkategóriou bravčové karé bez kosti alebo bravčové karé s kosťou. Je dôležité spomenúť, že kategórie pre objednávkový list a kategórie na webe sú rôzne, keďže kategórie na webe sú také, ako ich poznajú zákazníci a sú prispôsobené čo najviac jednoduchosti vyhľadávania. Je to spravené kvôli tomu, aby sa zákazníci mohli na webe čo najjednoduchšie orientovať.

Veľmi dôležité je, aby každý produkt mal špecifikáciu produktu, keďže je to určené zo zákona. To znamená, akú má produkt trvanlivosť, aká je jeho hmotnosť za jeden kus, či je produkt balený, ako je balený, ako je potrebné ho skladovať, či obsahuje nejaké alergény, aké má zloženie a jeho výživové hodnoty. Taktiež je možné nastavovať obrázky produktov, zvlášť môže byť hlavný obrázok, iný obrázok môže byť nastavený v zozname a iný na detaile produktu. Ďalšou záložkou je cena, čo už vyššie bolo spomenuté, že sa nastavuje buď len cena za kus, cena za kilogram, alebo je možnosť aj ceny za kus aj ceny za kilogram. Dôležitá je aj už spomínaná DPH, ktorá sa líši od konkrétneho produktu.

V sekcii objednávky klient vidí, kto si aký produkt objednal, kedy a kde by mal byť tovar dodaný a akým spôsobom bude zaplatený. Keďže priestor, kde sa mäso spracováva je obrovský a zamestnanci, ktorí ho spracovávajú a balia musia vedieť, kto si čo objednal, po koľko kusov ten produkt požaduje alebo koľko kilogramov z neho požaduje, tieto objednávky sa zatiaľ len v papierovej podobe vytlačia a putujú priamo k nim. Na tieto objednávkové listy priamo vpíšu, koľko kilogramov bolo zákazníkovi dodaných, pričom vedľajší stĺpec hovorí o tom, koľko kilogramov zákazník požadoval. Pričom je dôležité spomenúť, že objednávkové listy sú kategoricky rozdelené na kategórie : mäso, výrobky, balíčkáreň a pácovanie, pričom objednaný produkt je zaradený vždy do niektorej z týchto kategórii. Tieto kategórie slúžia na to, aby ľudia v sklade vedeli, čo majú zabaliť a následne aby klient videl, koľko mu bolo z čoho dodané, najmä ak sú to kilogramy a nie kusy. Takto funguje samotný objednávkový proces.

Prehľad zákazníkov – v tejto časti klient má prehľad o tom, kto si čo objednal a v akej hodnote, ako často si daný zákazník objednáva, pričom je to predpripravené aj na zrátavanie samotných obratov zákazníkov. V tejto sekcii jasne vidno aj to, kedy sa registroval, či má záujem o odoberanie newslettrov, kedy bol verifikovaný a podobne.

Sekcia na aktuality, kde si môže klient vpisovať novinky, ktoré sú aktuálne.

Časť fotogalérie, čo sme už spomínali, že si zákazník môže nahrať rôzne fotografie na rôzne časti webovej stránky.

V rámci sekcie predajne si môže spravovať už existujúce predajne – meniť otváracie hodiny, fotografie, názov – prípadne pridať novootvorené predajne, alebo odstrániť už neexistujúce a nefunkčné predajne z webu.

Sekcia dopravy a platby – webová stránka je už predpripravená na platobnú bránu do budúcna.

Čo sa týka spracovania faktúr a evidencie objednávok, do budúcna bude vytvorené API prepojenie na objednávky a bude sa vytvárať automatická fakturácia – v rámci tohto projektu je ešte stále veľa možností na budúci rozvoj.