IT svet je budúcnosť

Digitalizácia
spoločností

Téma č.1 pre rok 2021! Zabudnite na excel, tlačené dokumenty, manuálny reporting, či opakujúcu sa každodennú činnosť. Investujte a ušetrite.

Digitalizácia spoločností
Digitál je budúcnosť

Prečo digitalizovať spoločnosť?

Digitalizáciou a automatizáciou viacerých činností znížite celkové náklady spoločnosti a zvýšite efektivitu práce Vašich zamestnancov. Vaši zamestnanci budú mať viac času na iné činnosti a znížite tak chybovosť pri rutinných úkonoch, na ktoré sa až tak moc nesústredia. Tisíce investované do digitalizácie, Vám v budúcnosti ušetria desaťtisíce v ušetrených nákladoch.

Spoločnosti,
ktoré sme digitalizovali

C&C Insurance

Evidencia
škodových udalostí

Vytvorili sme rozhranie, v ktorom interní likvidátori spoločnosti majú prehľad o všetkých nahraných škodách a systém im asistuje pri ich uzavretí. Systém urguje klientov za likvidátorov, žiada od klientov potrebné doklady na uzavretie škody, likvidátori komunikujú s klientmi priamo cez systém, čím majú ceľkový prehľad o procese uzavretia. Systém vytvára automatické reporty a klienti spoločnosti majú do systému prístup pre náhľad ich aktuálneho stavu.

Automatický reporting pre manažéra, kompletný reporting pre klienta, zvýšenie efektívnosti práce likvidátorov, návratnosť investície do 11 mesiacov.

C&C Insurance
Sanion Holding
Sanion Holding

Monitoring elektrárne a účtovný asistent

Systém monitoruje výrobu elektrickej energie z každej elektrárne spoločnosti, vyhodnocuje výsledky, reportuje chyby, notifikuje servisných technikov o výpadkoch a technických problémoch jednotlivých elektrárni. Systém navyše asistuje pri spracovaní účtovníctva. Automaticky číta výpisy účtu, vyžaduje doloženie dokladov, automaticky spracováva faktúry zaslané emailom, číta bločky z ktorých informácie nahráva priamo do databázy.

Rozhranie podľa požiadaviek klienta, urýchlenie detekcie potreby servisu, systém znižuje straty spoločnosti, zvýšenie efektívnosti práce účtovníkov, návratnosť investície do 8 mesiacov.

Winners Group

Digitálna
prezentácia

Táto finančno-sprostredkovateľská spoločnosť využíva na audit svojich klientov digitálnu interaktívnu prezentáciu. Prezentácia pomáha lepšie uchopiť informácie komunikované na klienta, vyhodnocuje dáta a posiela ich ďalej na ďalšie spracovanie. Spoločnosť pri svojej prezentácií zvýšila efektivitu, znížila náklady na tlač, ušetrila čas partnerom s nahadzovaním dát z papierovej formy do digitálnej a navyše chráni aj životné prostredie.

Pôvabná a moderná prezentácia, automatické výpočty, aplikácia šetrí čas partnerom, eliminácia nákladov na tlač, chráni životné prostredie, návratnosť investície 4 mesiace.

Winners Group
Fedors Group
Fedors Group

Digitálne
spracovanie klienta

Pri svojej realitnej činnosti spoločnosť získava dáta o záujmoch klienta digitálnym formulárom, ktorý je nahradou obhliadkového formulára v papierovej podobe. Dáta sú ukladané do systému a klientovi tak na základe jeho záujmu chodia e-mailom nové ponuky. Systém je prepojený aj na finančné oddelenie, ktoré vďaka formuláru získava nových klientov na hypotéky.

Zvyšuje postoj k profesionalite spoločnosti, automatizuje činnosti maklérov, zvyšuje predaj, zvyšuje databázu pre newsletter, zvyšuje počet záujemcov o hypotekárny úver, systém je pripravený na ďalšie moduly. Návratnosť investície 3 mesiace.

Digitalizácia

Čo získate
digitalizáciou a automatizáciou?

  • Šetríte čas zamestnancov, čím znižujete potrebu rozširovania tímu
  • Automatický reporting s jednoduchou filtráciou
  • Čiastočný prístup k dátam, ktoré si určíte pre kohokoľvek v štruktúre
  • Vyžaduje od užívateľov dodržiavanie postupov a vypisovanie všetkých dát
  • Rýchlejší a prehľadnejší prístup k dátam, dokumentom a súborom
  • Zlepšuje customer servis
Digitalizácia
Priebeh spolupráce

Poďme
na to!

Digitalizáciu spoločnosti riešime výhradne formou agilného vývoja. Neurčuje sa cena projektu, iba jej odhad. Pri tvorbe systému je dôležitá flexibilita a množstvo komponentov sa počas procesu vo svojom zadaní zmení. Fakturácia je na mesačnej báze a na základe reportu, ktorého obsahom je reálny čas strávený na developingu.

Left arrow icon
Right arrow icon
1.

Špecifikácia
zadania

Predstavíte nám procesy Vašej firmy. V prípade, že to bude potrebné, radi Vás navštívime a identifikujeme procesy, ktoré vieme automatizovať a digitalizovať. Následne pripravíme kompletnú špecifikáciou zadania a pustíme sa do práce.

2.

Prototyp
aplikácie

V grafickom rozhraní pripravíme prototyp Vášho nového systému. S Vašimi kolegami si prejdeme jednotlivé obrazovky, aby sme sa ubezpečili, že im nechýbajú žiadne informácie. Navrhneme kompletnú databázovú štruktúru a po finálnom schválení zahájime proces programovania.

3.

Vývoj, testovanie,
schvaľovanie

Počas vývoja Vám aplikáciu budeme postupne sprístupňovať a testovať. Po sprístupnení bude dôležitá kooperácia s Vašimi kolegami, ktorí budú mať možnosť navrhnúť prípadné zmeny alebo vylepšenia. Týmito krokmi sa pomaličky dostaneme k záveru.

4.

Odovzdanie
projektu

Po všetkých testoch a finálnom dokončení projektu Vám nasadíme aplikáciu na server. Samotný server vyberieme a nastavíme my, aby vyhovoval presným požiadavkám systému.