Redizajn webstránky Winners Group Slovensko redizajn

Po troch rokoch sme redizajnovali web stránku spoločnosti Winners Group na reaktívnu one-page prezentačnú stránku s úvodným videom spoločnosti.

Winners Group Slovensko redizajn