Úlohou tejto one-page stránky je informovať potenciálneho zákazníka o postupe zakúpenia a aktivácií si nekončných dát v sieti 4ka.