Tvorba web stránok Vincentian

Ďalší projekt, ktorý sme vytvorili, bol práve pre nášho partnera v Pittsburgu, v rámci ktorého sme zohrávali úlohu subdodávateľa. Vincentian je projekt zameraný na pomoc ľuďom, najmä tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami, alebo nemajú nikoho, kto by sa o nich mohol postarať. Súčasťou pomoci je taktiež aj starostlivosť po operačnom zákroku, či hospitalizácii v nemocnici. To znamená, že v prípade, že človek už nemá rodinných príslušníkov, ktorí by sa oňho mohli po opustení nemocnice postarať, Vincentian dokáže poskytnúť 24-hodinovú starostlivosť po prepustení z nemocnice. Aj toto je práve súčasťou tohto projektu, ale aj omnoho viac.

Vincentian

Homepage

Po otvorení webstránky vincentian.us, si človek ako prvé všimne úvodné video, ktoré zachytáva myšlienku celého projektu. Zároveň sa môžeme dozvedieť, čo Vincentian projekt predstavuje, čo ho odlišuje od ostatných projektov, celkovú históriu tohto projektu, zároveň vízie a hodnoty obsiahnuté v celej myšlienke. Hneď pod textami, ktoré návštevníka webstránky dokážu uviesť do vízie tohto projektu, sa nachádza predstavenie troch druhov terapii, ktoré Vincentian poskytuje. Prostredníctvom call-to-action tlačidla "learn more", sa môže návštevník webstránky oboznámiť s viac podrobnými informáciami ohľadom jednotlivých terapiách. 

 


 

 Ďalej sa návštevník stránky dokáže dozvedieť o rôznych možnostiach pomoci, ktoré tento projekt predstavuje, či už výpomoc počas dňa, alebo dlhodobá starostlivosť a taktiež iné potrebné informácie o projekte. 

 


V spodnej časti homepage-u, sa vieme dostať k formuláru, ktorý je potrebné vyplniť, v prípade, že informácie na webstránke neboli postačujúce a chceli by sme sa dozvedieť viac. V takom prípade je potrebné vyplniť polia, ktoré sú označené hviezdičkou ako povinné a následne sa formulár odosiela. 

 

 

Pod formulárom na homepage-i môžeme vidieť už len takzvanú pätičku, kde sú odkazy na sociálne siete, ako Facebook, Youtube, Instagram, Linkedin a E-mail. Hneď vedľa toho sa nachádzajú linky na prekliky k daným kategóriam, ktoré boli práve spomenuté. Taktiež v pätičke môžeme nájsť adresu, kde sídlia.

 


 

Hlavné menu + podstránky

 

V hornej lište homepage-u sa nachádza takzvané hlavné menu, ktoré zobrazuje logo, podstránku naša vášeň, zotavovanie, živobytie, vzdelávanie sa, starostlivosť o deti a podstránku netradičnej kuchyne. Okrem iného sa tam nachádza možnosť vyhľadávania, polohy, a kontaktovania. 

 

 

Pokiaľ prejdeme s myšou v hlavnom menu na ktorúkoľvek z týchto podstránok, zobrazia sa nám body k nim patriace a môžeme si zároveň zakliknúť, ktorá časť nás zaujíma a prečítať si o nej viac. Zároveň v rámci každej podstránky nájdeme aj fotogalériu.

 

 

Samostatná kapitola je podstránka “Unconventional kitchen”, ktorá ako jediná v hlavnom menu nie je formou drop down-u, ako ostatné podstránky. Avšak po jej zakliknutí sa nám zobrazí hneď niekoľko možností v ľavom paneli. 

 

 

 

Okrem toho, že sa tam nachádza ponuka jedál a príbeh unconventional kitchen, návštevník si dokáže prečítať, že ceny jedál sú nastavené tak, aby ich zisk následne putoval na pomoc ľuďom, čo je základom myšlienky Vincentian. Samozrejme sa s nimi dá spolupracovať, alebo sa na nich nakontaktovať - a všetky tieto možnosti návštevník webstránky nájde práve v ľavom paneli na tejto podstránke. 

 

V hornej lište, respektíve v hlavnom menu tejto podstránky nájdeme možnosť cateringu, rodinné jedlá “so sebou” a samozrejme už spomínané venovanie zistku na pomoc ľuďom. 

 

 

Okrem toho sa v pravom rohu nachádza možnosť “order online”, kde je však potrebné sa prihlásiť do zákazníckeho účtu, takže po zakliknutí na “order online” ste presmerovaní na možnosť prihlásenia sa do zákazníckeho účtu pomocou prihlasovacej e-mailovej adresy a hesla.

 

 

Pokiaľ sa vrátime naspäť k Homepage-u a možnosti vyhľadávania, okrem prázdneho políčka, kde môžeme vpísať, čo konktérne vyhľadávame, sa nám zobrazia pomocné nápovedy s konkrétnymi kategóriami, ktoré nám môžu uľahčiť vyhľadávanie. V rámci ikony lokácie, respektíve polohy, sa nám rozbalia všetky lokality, kde pôsobia a zároveň si môžeme kliknúť na mapu, ktorá nám poskytne zakliknutie na konkrétnu možnosť, napríklad “child care” s ikonou dieťaťa, a táto ikona sa nám na mape zobrazí pri konkrétnej lokácii, kde ju vieme nájsť. Takto sa dá zakliknút aj iné kategórie, ktoré sa pod danou ikonou zobrazia na mape a návštevníkovi webstránky jednoducho poskytnú prehľad, kde všade danú službu poskytujú. Okrem iného sa pod mapu nachádzajú konkrétne lokality s krátkym popisom, telefónnym číslom a adresou.

 


 

BACKEND

 

Rovnako ako ostatné projekty, tak aj Vincentian disponuje časťou adminu. V tejto časti sa po prihlásení zobrazí v ľavom paneli hneď niekoľko možností. 

Pod možnosťou “content editor” sa môžu upravovať nielen podstránky, ale aj jednotlivé sekcie a atribúty. To znamená, že po zakliknutí možnosti podstránky sa nám zobrazí zoznam už vytvorených podstránok a vpravo sa nachádza tlačidlo pridať novú podstránku.

Pokiaľ by sme chceli meniť už vytvorenú podstránku, stačí kliknúť na tlačidlo “detail” pri konkrétnej podstránke a zmeniť potrebné a uložiť zmeny. Pri tlačidle “detail” je aj ikona k zmazaniu danej podstránky. Podobne to funguje s vytvorením novej, keď po kliknutí na možnosť pridania novej podstránky, je potrebné doplniť informácie ako jej názov, strana kde sa bude nachádzať, jej konkrétne umiestnenie a krátky popis k nej. Na podobnom princípe fungujú aj sekcie a atribúty.

V rámci možnosti “locations” si môžu vkladať nové lokácie a pobočky, meniť ich poradie či vymazávať. Okrem iného si dokážu nastavovať služby, ktoré poskytujú. Tu sa presne nastavujú ikony k službám, ako sme spomínali v texte vyššie, ktoré sa zobrazujú na mape ku konkrétnym lokalitám.

Okrem základných nastavení je klient schopný si v časti adminu vložiť potrebné dokumenty ako dokument “terms of use” alebo “privacy policy. V časti admin accounts si klient dokáže jednak pozrieť zoznam ľudí, kto má vytvorené konto do adminu, dokáže vymazávať a pridávať konkrétne osoby s prístupom do administratívnej časti. Okrem dátumu registrácie, mena, e-mailovej adresy a statusu, sa dokáže meniť, vymazávať už existujúci admin, či pridať nový. A samozrejme úplne dole v ľavom paneli sa nachádza tlačidlo “log out” pomocou ktorého sa dokáže klient jednoducho odhlásiť.