Winnersgroup vstúpilo už aj na bulharský trh. Oslovili nás, aby sme im zhotovili modernú prezentačnú web stránku s čistým a konzervatívnym dizajnom. Web stránka je dvojjazyčná a náš grafik veľmi pekne využil farby z loga do webového dizajnu.

Web má špecificky riešené menu, ktoré pomáha návštevníkovi pri orientácií. Web stránka okrem základných a doplnkových informácií má kontaktný formulár a menšiu galériu.