Pre Amuzo sme mali zhotoviť webstránku, ktorá bude pestrá a bude športovo orientovaná. Z loga spoločnosti sme vybrali trojuholníky a rozprestreli ich po stránke. Samozrejme, v mobilnej verzií sa k trojuholníkom nedostanete a web má preto jemne odlišný šat.