Webstránka bola navrhnutá do moderného vzhľadu a slúži ako prezentácia spoločnosti s možnosťou objednania si prepravy online. Na stránke si zákazník zvolí, či cestuje na Schwechat alebo priamo z letiska a kam sa chce dopraviť. Systém je napojený na Google API a zákazník tak dostane priamo pri objednávke na web stránke informáciu o tom, koľko ho cesta bude stáť. Následne si službu objedná a jeho objednávka mu je následne potvrdená. Šoféri spoločnosti obdržia email s údajmi a tlačidlom na priame priradenie si udalosti do Google kalendára.