Pri zadaní tohto projektu sme dostali voľnú ruku. Mali sme vymyslieť koncept a web, ktorý bude Mikro webstránka pre spoločnosť Winners Group a jeho úlohou bude vysvetlenie ich podstaty na finančnom trhu. Keďže sa im už v minulosti štýl ilustračných obrázkov veľmi páčil, rozhodli sme sa vytvoriť web, ktorý sa pri scrollovaní bude hýbať.

Web je v prvom rade príbeh, ktorý odzrkadľuje situáciu na slovenskom finančnom trhu. Celý príbeh si môžete pozrieť na webstránke financnyporiadok.sk

Pri tomto projekte sme využili viacvrstvové parallax efekty, ktoré nám pomohli rozhýbať jednotlivé prvky buď horizontálne alebo vertikálne. Projekt je náročný na grafické spracovanie ale aj na frontend programovanie webstránky. Dôležitý bol timing zobrazovania a schovávania jednotlivých elementov. Na samotnom konci príbehu sa nachádza aj "call to action" prvok - čiže tlačidlo - ktoré Vás posiela rovno na webstránku spoločnosti. Pevne veríme, že sa Vám web a príbeh bude páčiť.