E-shop SimpleDesign

Jedným z našich projektov, ktoré sme v rámci našej praxe vytvorili, je aj e-shop Simple Design. Je nevyhnutné spomenúť, že tento projekt je veľmi špecifickým, pretože sa jedná o neobyčajný e-shop. Dôvodom je, že ponúka možnosť registrácie dizajnérov, ktorí sú schopní tvoriť si vlastné tričká, prípadne mikiny, priamo na tomto e-shope, pričom ich výtvory môžu následne predávať prostredníctvom tohto e-shopu ďalej. Okrem klasického e-shopu, web obsahuje aj dizajnérsku zónu a administráciu e-shopu, ako samostatné sekcie.

SimpleDesign

Úvod 

 

Princípom tohto projektu teda je nielen predať klasický produkt, ale jednak poskytnúť dizajnérom priestor na vlastnú realizáciu svojich dizajnov, ale aj samotný predaj týchto produktov. Kupujúci týchto výtvorov sú buď fanúšikovia daného dizajnéra, alebo ľudia, ktorým sa jednoducho výtvory dizajnérov páčia.

 

E-shop 

 

E-shop ako taký, sa na prvý pohľad môže zdať ako úplne klasický e-shop. Hneď na úvodnej strane e-shopu sú zobrazované najpredávanejšie produkty, najnovšie vytvorené produkty, taktiež aj možnosť stať sa dizajnérom, možnosť pridať svoj návrh, možnosť podpory dizajnérov a ich tvorby a súťaže na stránke.

 

Okrem teda klasických prvkov e-shopu, má táto webová stránka aj dizajnérov s ich vlastnou podstránkou. To znamená, že každý dizajnér má vytvorenú aj podstránku s vlastnou fotografiou, so stručným popisom a s ponukou svojej tvorby. Svoju tvorbu ďalej môže promovať na sociálnych sieťach, čo mu umožňuje zvyšovať svoj predaj.

 

 

Na e-shope sa môže potencionálny dizajnér zaregistrovať, musí vyplniť na webovej stránke formulár a po registrácii nasleduje proces schvaľovania a pokiaľ jeho žiadosť stať sa dizajnérom uspeje, následne dostane prístup do dizajnérskej zóny.

 

 

Dizajnérska zóna 

 

Keď sa dizajnér dostane úspešne cez schvaľovací proces, má možnosť sa dostať do dizajnérskej zóny. Po prihlásení sa do dizajnérskej zóny, na začiatku sa mu zobrazí nastavenie účtu, kde si môže nastavovať fotografiu, prezývku, meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia a rodné číslo. Najdôležitejšie je však rodné číslo a dátum narodenia, najmä z pohľadu byrokracie. Okrem iného si musí nastaviť popis o sebe a fakturáciu, to znamená IBAN a fakturačnú adresu. Toto sú úplne základné procesy, ktorými si dizajnér musí prejsť.

 

 

Taktiež vľavo sa mu zobrazia nasledovné možnosti:

  • blog : v sekcii blog môže vidieť články, ktoré sú zverejňované pre dizajnérov, zväčša obsahujú rady a tipy, užitočné informácie, ktoré by mali dizajnérom pomôcť pri pracovaní so stránkou, čo ich následne učí predávať nimi vytvorené produkty. Príkladom takého blogu je napríklad:

- Ako vytvoriť dizajny? Rady a tipy pre nováčika - na získanie inšpirácie, ako jednoducho vytvoriť dizajn použiteľný na webovej stránke Simple Design

- Informácie k objednávkam - vysvetlenie fungovania objednávania a vyplácania profitov z predaných produktov

  • vytvoriť produkt : najzaujímavejšia časť, dizajnér má možnosť si vybrať kategóriu (v sekcii muži - tričká, tielka, mikiny, v sekcii ženy - tričká, mikiny, v sekcii detské - tričká, v sekcii unisex - tričká) Po zakliknutí kategórie mikiny z mužskej sekcie napríklad, má možnosť výberu farby a následne si môže pridávať obrázok, ktorý zväčšuje alebo zmenšuje podľa svojej potreby. Obrázky môže vkladať v podporovaných formátoch - jpg, png, svg. Taktiež si môže pridávať text, pričom má na výber z viacerých štýlov písma. Následne keď má svoj návrh hotový, návrh sa mu uloží, určí si názov trička, prípadne k nemu pridá krátky popis a ponúkne sa mu možnosť vloženia tohto výtvoru do súťaže, ktorá aktuálne prebieha. Cena produktu závisí od toho, akú cenu si určí stránka na samotnú výrobu trička/mikiny/tielka. Dizajnér si následne určuje prídavnú cenu produktu. Po nastavení všetkých atribútov sa produkt uloží a po schválení sa aj zverejní.
  • moje produkty: zobrazia sa aktívne produkty, neaktívne produkty, overené produkty, zamietnuté produkty a produkty, ktoré sa stále overujú. Nižšie sa zobrazia aj všetky objednávky s produktami daného dizajnéra, s názvom produktu, s cenou, s počtom predaných z daného produktu, taktiež sa zobrazuje status (či bol verifikovaný, zamietnutý, alebo sa overuje) , a kolónka s dátumom vytvorenia produktu. To znamená, že dizajnér vidí, koľko ktorých produktov predal a či sa daný výtvor zobrazuje na webovej stránke. Vidí taktiež zapojenie sa do niektorej zo súťaží, vie si meniť detaily produktu a vie produkt z webovej stránky aj deaktivovať.
  • objednávky : zobrazuje celkovú hodnotu objednávok, z toho - aký je celkový zisk, vyplatený zisk, koľko čaká na vyplatenie a zobrazuje sa aj hodnota, ktorú môže od majiteľa stránky ešte požadovať. Dizajnér môže vyklikať naraz niekoľko produktov a môže si ich dať naraz vyplatiť, na stránke sa viaceré sumy narátavajú. Následne táto požiadavka prejde do administrácie, kde to majiteľ stránky vidí v žiadostiach a môže to buď vyplatiť, alebo zamietnuť.
  • sútaže : zobrazí sa zoznam ukončených aj prebiehajúcich súťaží. V rámci každej súťaže sa zobrazuje počet registrovaných produktov a inštrukcie možnosti zapojenia sa do súťaže.
  • moje údaje : možnosť meniť a dopĺňať údaje dizajnéra.

 

Administrácia 

 

Administráciu spravuje majiteľ e-shopu. Jej súčasťou je editor obsahu, ktorý ponúka možnosť zmeny textov na web stránke, základné nastavenia e-shopu, kategorizáciu na niekoľko úrovní - muži, ženy, deti, unisex a tričká, tielka, mikiny. V rámci administrácie sa môže meniť aj ponuka farieb základných produktov, ktoré sú ponúknuté na výber dizajnérovi a štýly písma, ktoré môže taktiež dopĺňať, aby sa rozširoval výber.

 

V rámci administrácie majiteľ webovej stránky má možnosť pridávania základných produktov a nastavovania základnej ceny produtov, zvyšnú cenu si nahadzuje priamo dizajnér daného produktu ako prídavnú cenu k tejto základnej cene vytvorenej majiteľom webovej stránky.

 

V časti admin je možnosť vidieť počet produktov nahratých na e-shope a z toho konkrétne tie, ktoré sú viditeľné na webe a tie, ktoré sú verifikované. V sekcii admin však je nevyhnutné zverejňované produkty neustále kontrolovať, keďže ich vytvára komunita (dizajnéri) a práve z toho dôvodu musí byť v sekcii admin ponúknutá aj možnosť zamietnutia produktov, v prípade, že by sa niekto usiloval zverejniť produkt obsahujúci nevhodný obrázok, alebo popis.

 

V sekcii zoznam objednávok má možnosť filtrovania produktov, vidí kto kedy nakúpil a za akú sumu a o aký produkt sa jednalo, v akej veľkosti. Je možné vidieť aj históriu stavu danej objednávky, kedy bola objednávka vytvorená, zaplatená a taktiež aj procus doručenia.

 

Zoznam dizajnérov - v admine je možné skontrolovať zoznam všetkých dizajnérov, koľko produktov vytvorili a informácie ohľadom ich žiadostí o vyplatenie.

 

Sekcia súťaže - cieľom súťaží je motivovať dizajnérov k samotnej tvorbe, pričom súťaže sú podmienené nevyhnutnosťou splnenia určitých požiadaviek, napríklad dizajnér, ktorý získa najviac predajov, je odmenený finančnou odmenou navyše.

 

Platba - platba kartou cez platobnú bránu, stránka je napojená na platobnú bránu GoPay.

 

 

Záver

 

Webová stránka Simple Design nie je len klasickým e-shopom, ako sme spomenuli aj hneď v úvode tohto článku. Od ostatných klasických e-shopov sa líši podstránkami jednotlivých dizajnérov, ktorí figurujú v rámci tohto projektu a ktorí sa podieľajú svojou tvorbou na tomto projekte. Taktiež bolo nevyhnutné vytvoriť dizajnérsku zónu, v rámci ktorej bolo potrebné naprogramovanie fungovania zobrazovania produktu. Taktiež po vytvorení produktu a po jeho uložení sa to následne ukladá do administrácie aj s pozíciami a po objednaní tohto produktu sa vytvorí zásobník objednávok. Pre majiteľa e-shopu v sekcii admin je postačujúce zakliknutie stiahnutia všetkých objednávok v zásobníku, pričom táto požiadavka sa rovno zašle osobe, ktorá má za úlohu samotnú výrobu nadizajnovaných produktov. Odtiaľ je konečný produkt zaslaný zákazníkovi.