Smaltovňa Mišík nás požiadala o redizajn ich starej webstránky. Vytvorili sme im web stránku na mieru s administráciou, kde si dokážu meniť texty, obrázky, pridávať a editovať portfólio ich produktov. Web sa vytváral v troch jazykových mutáciach - slovenskom, českom a anglickom jazyku. Keďže česká verzia beží na doméne .cz museli sme vytvoriť jednotné administratívne rozhranie, ktoré slúži na správu obidvoch web stránok.
Spoločnosť mala vopred pripravené prezentačné video spoločnosti, ktoré sme ešte zostrihali na kratšie a vložili ho do úvodnej časti webstránky. Video jednoznačne webstránku oživilo.