Čo je to wireframe a načo slúži pri tvorbe web stránky?

Onlima.sk
Onlima.sk CEO
Čo je to wireframe a načo slúži pri tvorbe web stránky?

Wireframing webovej stránky

Wireframing je proces tvorby náčrtu webovej stránky a odzrkadľuje hrubý náčrt toho, ako by malo vyzerať usporiadanie webovej stránky vo výsledku a ktoré prvky by mala web stránka obsahovať. Pri procese tvorby webovej stránky nám umožňuje sústrediť našu pozornosť na potencionálne fungovanie webovej stránky, pričom nám pomáha identifikovať možné chyby, ktoré by mohli zabrániť samotnému fungovaniu webovej stránky ako takej.

ČO ZNAMENÁ WIREFRAMING WEBOVEJ STRÁNKY?

 

Wireframing slúži na identifikovanie nového dizajnu a hlavných funkcií, ktoré by mala nová webová stránka v konečnom výsledku obsahovať, pred tým, než sa začne pracovať na jej grafickom dizajne a programovaní.

Pomáha všetkým, ktorí sa pričinia pri tvorbe webovej stránky, vytvorením praktickej mapy projektu. Tá umožňuje vytvoriť si predstavu,  ako bude finálna verzia vyzerať po zrealizovaní všetkých nevyhnutných krokov.

Wireframe sa sústreďuje najmä na celkovú skúsenosť koncového používateľa. Predstavuje plán práce, ktorý je často podceňovaný a označovaný dokonca za zbytočný. Avšak bez wireframingu by mohlo dôjsť k riziku, ktorý by stál nielen čas, ale aj peniaze a nakoniec by mohol viesť k zlyhaniu. Okrem iného slúži aj na odhalenie chýb a zároveň vytvára čas na ich opravu, avšak môže byť nápomocný aj pri vysvetľovaní súvislosti v rámci tímu, ktorý sa podieľa na danom projekte, alebo pri vysvetľovaní nápadov a konceptov klientom. Preto je veľmi dôležité využiť wireframing hneď v počiatočnej fáze.

 

 

PREČO JE DÔLEŽITÉ VYTVORIŤ SI WIREFRAME WEBOVEJ STRÁNKY?

 

Odhaľuje aspekty, ktoré by bolo vhodné vo výsledku vylepšiť, získava spätnú väzbu od klientov a zlepšuje spoluprácu v rámci tímu, ktorý sa podieľa na projekte. Zabezpečuje, že usporiadanie a dizajn webovej stránky budú logickými a budú zodpovedať potrebám užívateľov.

 

AKO VYTVORIŤ JEDNODUCHÝ WIREFRAME:

 

1. Cieľ webovej stránky

Nestačí si určiť, že cieľom našej webovej stránky bude vysoká návštevnosť. Je veľmi dôležité si tiež uvedomiť, čo chceme aby návštevníci našej webovej stránky videli, aby sme obsahom nachádzajúcim sa na webovej stránke dokázali upútať ich pozornosť a evokovať v nich záujem. Čo by malo byť výsledkom ich návštevy na našej webovej stránke? Následné stiahnutie aplikácie? Mala by ich návšteva viesť k nákupu nejakého produktu? Práve tieto otázky je dôležité si položiť a následne si ich aj zodpovedať. Všetko totiž závisí od počiatočných krokov.

 

2. Tok používateľov a jeho chápanie

Celý tím pracujúci na danom projekte musí vedieť, čo by malo byť cieľom webovej stránky. Je potrebné si identifikovať, čo by mal každý jeden návštevník na webovej stránke robiť v rámci interakcie. Preto je dôležité vytvoriť si opätovne mapu každého jedného bodu, ktorý by mohol byť návštevníkmi použitý a zakliknutý, čo by malo definovať tok samotnej cesty na webovej stránke. Treba zvážiť, ako sa budú užívatelia pohybovať a ako budú pracovať s jednotlivými časťami jej obsahu. Wireframe by mal preto zahŕňať hlavičku, logo, navigačné menu, tlačidlá, odkazy, čo vytvára hrubú predstavu ako by mala stránka vo finále vyzerať.

 

 

3. Aké zariadenie web stránky wireframingovať?

Závisí od zariadení, na ktorom sa webová stránka bude najčastejšie využívať. Je rozdiel medzi tabletom, počítačom alebo mobilným zariadením. Ak je dostatočný rozpočet, najlepšie je spraviť wireframy pre desktop aj mobilné zariadenia.

 

 

4. Návrh wireframingu a styčné body

Predstava a načrtnutie si wireframingu spočíva nielen v určení si cieľov a predstáv, čo by sme chceli dosiahnuť, ale aj v určení si styčných bodov, po ktorých by sa návštevník web stránky mal pohybovať. Táto fáza je kľúčová v určovaní si, ktoré obrázky, odkazy, tlačidlá alebo iné prvky budú slúžiť užívateľovi k dosiahnutiu konečného cieľa, ktorý sme si hneď na začiatku stanovili.

 

 

5. Odstránenie zbytočných prvkov

Pri wireframingu je veľmi zložité zosúladiť naše predstavy s požadovaným výsledkom na prvýkrát. Preto počas používania prichádzame na zbytočné prvky, ktoré je možné skombinovať, aby sme užívateľa ušetrili od potreby viacerých zakliknutí. Z toho dôvodu je potrebné zvážiť všetky aspekty, ktoré by sme mohli v rámci wireframingu zjednodušiť.

 

 

6. Spätná väzba

Pred uvedením do prevádzky je potrebné webovú stránku otestovať, avšak webová stránka môže dostať spätnú väzbu ako reakciu na svoje fungovanie ešte v počiatočnej fáze wireframingu. To sa dá získať spoluprácou s vývojovými tímami, komunikáciou so zamestnancami, klientmi.

 

 

PRÍKLADY

 

1.Náčrt

Jednou z možností wireframingu je náčrt ceruzkou na papier, čo predstavuje najjednoduchšiu metódu načrtnutia si konceptu.

 

 

2. Detailne ručne nakreslený wireframe

Na vytvorenie takejto formy wireframingu sa používa ceruzka alebo pero, avšak tu sa už využíva aj pravítko a dbá sa viac na detaily. Toto sa však dá zrealizovať aj v digitálnej forme pomocou dostupných nástrojov, keďže ručne nakreslená predstava môže byť zložitá na prenesenie do digitálnej podoby.

 

 

3. Low-fidelity

Prvky zobrazované v blokoch, ktoré pomáhajú určovať grafické prvky, ktoré sú kľúčovými. A keďže užívatelia webových stránok využívajú mobilné zariadenia čoraz viac, vznikol tak aj model wireframingu Low-fidelity.

 

 

4. High-Fidelity

Dokáže vytvoriť detailnejšiu predstavu, bez potreby využitia veľkého počtu grafických prvkov. Nevyžaduje si zdĺhavé dizajnérske práce, poskytuje estetičnosť vzhľadu.

 

 

5. Low-Fidelity interaktívny model wireframingu

Wireframing obsahuje škálu interaktívnych prvkov, ktoré zmenia webovú stránku zo statickej na interaktívnu.

 

 

6. Wireframe mobilných webových stránok

Dôležitým krokom k vytvoreniu úspešného webu je práve vytvorenie wireframingu pre mobilnú verziu samotného webu a práve tým, že sa uprednostní dizajn mobilného webu, zabezpečíme si lepšie SEO a konverzie ako také.

 

 

7. Software na vytváranie wireframe-ov

Pomocou Google nájdete mnoho nástrojov na vytváranie wireframe-ov zadarmo. Je na každého uvážení, ktorý si vyberie. Odporúčame však taký, ktorý dokáže vytvoriť export výsledku pre grafika do programu, ktorý používa. Čo raz viac sa stáva populárna Figma, ktorú aj my používame pri tvorbe grafických návrhov. Wireframing tam zvládnete jednoducho. Navyše, Figma ponúka aj prístup k dizajnom komunity, kde sú pre wireframing už predpripravené šablóny, ktoré si následne zmeníte podľa Vašich predstáv.

 

 

ZÁVER

 

S cieľom vytvoriť funkčnú a úspešnú webstránku, je nevyhnutné začať celý proces tvorbou plánu pre zrealizovanie dizajnu webstránky. Práve toto nám umožňuje wireframing, pretože vďaka nemu sme schopní zmapovať si jednotlivé elementy a poukazuje nám na prípadné zmeny. Pred dokončením projektu a pred jeho samotným spustením, je na mieste si vytvoriť modely wireframingu, ktoré boli vymenované v rámci tohto článku a je ich na výber hneď niekoľko. Pri výbere daného modelu, samozrejme, zvažujeme naše potreby a vyberáme taký model, ktorý nám bude najviac vyhovovať pri dosiahnutí požadovaného cieľa.

Základným cieľom však je, aby bola stránka užívateľsky prívetivá a podstatne jednoduchá na používanie a toto je potrebné mať na pamäti aj pri vytváraní wireframov v počiatočnej fáze.