Prečo sme si pri tvorbe web stránok zvolili PHP-framework Laravel?

Onlima.sk
Onlima.sk CEO
Prečo sme si pri tvorbe web stránok zvolili PHP-framework Laravel?

PHP-framework Laravel

Zvolenie si správneho nástroja je nevyhnutným krokom pri vytváraní webových stránok, pretože práve tento nástroj skvalitní a zefektívni samotnú tvorbu. Jedným z takýchto nástrojov je aj PHP-framework Laravel, ktorý sa v súčasnej dobe považuje za jeden z najpoužívanejších nástrojov medzi vývojármi. Tento článok bude preto slúžiť na vysvetlenie, prečo je práve tento nástroj tak často využívaný a populárny pri tvorbe webových stránok.

Na zodpovedanie otázky, prečo sme si pri tvorbe web stránok zvolili PHP-framework Laravel, nám slúži niekoľko bodov: 

 

Výkon a rýchlosť

Medzi hlavné výhody nástroja Laravel patrí jeho výkonnosť a rýchlosť. Je schopný spracovávať dáta vo veľkom množstve a okrem iného jeho používaním je umožnená rýchla práca s databázou. Práve spomenuté výhody pri práci s Laravelom sú kľúčovým prvkom pre SEO a práve pomocou tohto nástroja bude webová stránka nielen efektívnou, ale aj rýchlou.

 

Jednoduché používanie

Laravel sa dá považovať za najintuitívnejší a najjednoduchší PHP-framework. Vývojárom umožňuje sústrediť sa na vytváranie kvalitnejších kódov, keďže jeho syntax nie je zložitá a je ľahko naučiteľná. To znamená, že trávenie času nad hľadaním východísk pri riešení technických problémov nie je vôbec potrebné.

 

Bezpečnosť

Pri tvorbe webovej stránky je bezpečnosť kľúčovým prvkom, ak sa jedná o akýkoľvek typ webovej stránky. Laravel zahŕňa niekoľko integrovaných bezpečnostných funkcií, čo chráni webové stránky pred možnými útokmi hackerov a inými hrozbami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť web stránky. To je ďalším dôležitým faktorom pre SEO, pretože webové stránky napadnuté hackermi, sú častokrát vo vyhľadávačoch penalizované.

 

Flexibilita

Flexibilita Laravelu zabezpečuje vývojárom možnosť prispôsobenia si ho svojim potrebám. Jeho súčasťou sú rôzne nástroje a funkcie, čo vytvára vývojárom priestor pre tvorbu robustných webových aplikácií.

 

Možnosti testovania

Súčasťou Laravelu sú aj rôzne nástroje, ktoré umožňujú testovanie webovej stránky pred jej samotným spustením.To znamená, že Laravel zabezpečuje fungovanie a kvalitu webových stránok a ich prípravu na používanie.

 

Komunita a jej podpora

Laravel má rozsiahlu komunitu vývojárov, ktorí sú ochotní zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti a pomôcť ostatným s hľadaním správneho riešenia. To znamená, že pri vytváraní web stránky s používaním Laravelu, je vždy možnosť sa obrátiť na niekoho, kto ochotne pomôže vyriešiť problémy, ktoré sa naskytnú. Do Laravelu sú taktiež neustále pridávané nové nástroje a funkcie, čiže webová stránka s použitím tohto nástroja, bude vždy na vyššej technologickej úrovni.

 

Veľké množstvo knižníc

Do Laravelu je možné pripojiť aj veľké množstvo balíkov a knižníc, ktoré vývojárom zabezpečujú efektívnu a rýchlu prácu s obsahom veľkého množstva funkcii. To šetrí programátorom čas a môžu sa spoľahnúť na bezpečné riešenia.

 

Open-source

Laravel je nástrojom dostupným pre všetkých vývojárov zadarmo. To znamená, že pri používaní tohto nástroja nie je nutnosť platenia licenčných poplatkov alebo iných nákladov spojených s využívaním tohto frameworku. Laravel je okrem iného vždy aktuálnym nástrojom, čo zabezpečuje vývojárom vždy dostupné nové technológie. Veľká komunita má za následok neustále pridávanie nových funkcionalít a nástrojov.

 

Moderné technológie

Laravel vyuźíva Blade templating engine a Eloquent ORM. Tieto moderné technológie pomáhajú pri zvyšovaní efektivity a pri samotnom vývoji. Výsledkom moderných technológii Laravelu sú práve interaktívne a moderné webové stránky či aplikácie.

 

Tvorba SEO-friendly web stránok

Laravel poskytuje vývojárom možnosť tvorby webových stránok, ktoré sú pre vyhľadávače optimalizovanými. URL adresy a meta tagy je možné vďaka Laravelu jednoducho upravovať, čo je pre SEO dôležité. To znamená, že pomocou tohto nástroja je možné vytvoriť web stránku, ktorá bude schopná sa rýchlo zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania a bude dobre viditeľná pre samotné vyhľadávače.

 

Záver

Pre vytvorenie kvalitnej a efektívnej webovej stránky je nevyhnutné zvoliť si správny framework, pričom Laravel je jedným z najpopulárnšjích PHP frameworkov. Ako je vyššie spomenuté, ponúka hneď niekoľko výhod pre tvorbu web stránok a pre zjednodušenie práce vývojárov. Všetky spomínané výhody robia z Laravelu skvelý nástroj pre vyvíjanie webových stránok, ktoré sú nielen rýchle, ale aj bezpečné a efektívne. Aj z týchto dôvodou dnes v Onlime využívame tento PHP framework. Vrele odporúčame aj iným spoločnostiam.