Responzívna web stránka

Onlima.sk
Onlima.sk CEO
Responzívna web stránka

Ako postupovať pri tvorbe responzívnej web stránky?

Zle navrhnutý web pre mobilné zariadenia môže viesť k negatívnej odozve klientov a zmenšenému počtu konverzií. Webstránky čoraz viac navštevujeme cez mobilné zariadania. Preto je veľmi dôležité zamerať pozornosť práve na to, ako web stránka funguje a vyzerá v rozmeroch mobilu. V súčasnosti všetci vyhľadávame informácie, či komunikujeme prostredníctvom smartfónu. Preto je dnes neoddeliteľnou súčasťou online sveta práve webová stránka prispôsobená smartfónom.

Zdroj: https://www.similarweb.com/platforms/

 

Čo je to responzívny dizajn pri web stránke?

Je označenie pre dizajnovú stratégiu, ktorá predstavuje kľúčový faktor pre tvorbu webových stránok, ktoré sú funkčné nielen pre mobilné zariadenia, ale taktiež aj pre tablety. Absencia responzívneho dizajnu v rámci webovej stránky môže viesť k strate značného počtu používateľov.

 

 

Ako vytvoriť takúto web stránku?

 

1. Nastavenie responzívnych bodov

Práve tieto body sa dokážu prispôsobiť v rámci responzívneho dizajnu tak, aby vedeli návštevníkom webovej stránky zabezpečiť čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Softvér musí byť schopný vykresliť webovú stránku na akomkoľvek zariadení v rôznych rozlíšeniach, v závislosti od veľkosti obrazovky daného zariadenia, na ktorom sa webová stránka práve používa.

Obrázky musia byť taktiež tomuto faktoru prispôsobené, nesmú byť zdeformované, zakryté alebo dokonca vystrihnuté.

Aby toto všetko bolo možné zabezpečiť, je nevyhnutné pri vývoji webovej stránky použiť responzívne body (CSS) a tie sú definované na základe kódu. Webová stránka s jej obsahom je tak schopná reagovať na dané kódy.

 

 

2. Fluid grid

Kedysi boli pri webových stránkach dôležité najmä pixely. Pomocou fluid grid sme schopní nastaviť a umiestniť prvky webu na webovej stránke s ohľadom na veľkosť zariadenia, na ktorom sa práve zobrazuje. V porovnaní s pixelom, ktorý bol prispôsobený na špecifickú veľkosť, fluid grid reaguje na veľkosť obrazovky a snaží sa jej prispôsobiť. Je to zabezpečené vďaka nastaviteľnosti, ktorá nie je zameraná na konkrétne rozmery, ale stĺpce sú prispôsobené veľkostiam obrazovky. Vďaka fluid grid máme webovú stránku vizuálne konzistentnú s viacerými zariadeniami.

 

 

3. Dotykové obrazovky

Pri tvorbe responzívnej web stránky netreba zabúdať na dotykové obrazovky, ktoré sú už takmer na každom mobilnom zariadení a v dnešnej dobe sa čoraz viac a viac objavujú aj na niektorých notebookoch. Responzívny web musí byť preto schopný sám sa nakalibrovať, preto každý prvok webovej stránky by mal byť dostatočne veľký, aby bolo možné ho stlačiť pomocou dotyku.

 

 

4. Responzívny obrázok

Obrázky musia vedieť reagovať na rôzne rozlíšenia rôznych zariadení. Takéto obrázky môžu napomáhať k rýchlejšiemu načítavaniu web stránok.

 

 

5. Typografia

Veľkosť písma definovaná pomocou pixelov sa využíva na statických web stránkach, avšak v prípade responzívnej web stránky musíme disponovať responzívnym písmom. Okrem iného, písmo by malo byť dostatočne zrozumiteľné a veľké, aby bolo dobre čitateľné aj na zariadeniach s menšou obrazovkou.

 

 

6. Použitie už vopred navrhnutého motívu

Pokiaľ sa vyžaduje vytvorenie responzívnej web stránky v kratšom termíne, najlepším spôsobom je použiť už vopred navrhnutý motív alebo rozloženie. Toto nám ponúka WordPress, pričom v prípade použitia WordPressu bude stačiť už len rozhodnutie sa pre farbu a text, ktoré má webová stránka vo výsledku obsahovať.

 

 

7. Otestovanie funkčnosti

Pri vytváraní responzívnej webovej stránky je nevyhnutné testovanie jej funkčnosti a následne sa už len dolaďuje kód. Máme aj rôzne nástroje na kontrolu vytvorenej webovej stránky responzívneho charakteru, a jej funkčnosti. Napríklad BrowserStack je jedným z vhodných nástrojov. Jediným postačujúcim krokom ku kontrole prostedníctvom BrowserStacku je zadanie URL adresy webovej stránky a vďaka tomuto nástroju sme schopní zistiť, ako sa webová stránka správa na rôznych zariadeniach.

 

 

CSS Framework

Je súhrn preddefinovaných kódov, prvkov a štýlov, ktoré boli navrhnuté z dôvodu zjednodušenia samotného procesu tvorby webovej stránky a ušetrenia času pri jej tvorbe. Je založený na jednoduchej štruktúre, avšak pre skúsenejších programátorov je praktickejšie nezameriavať sa na preddefinované prvky skrz CSS Frameworku, ale pracovať s CSS kódami ručne.

 

 

Najpopulárnejšie CSS frameworky:

 

 

Bootstrap

Bootstrap je založený na CSS, JavaScript a HTML princípe, pričom zahŕňa veľké množstvo vopred definovaných komponentov. Zabezpečuje rýchlu a efektívnu tvorbu web stránok, ich responzívny dizajn. Bol navrhnutý Twitterom a v minulosti bol jedným z najvyužívanejších CSS frameworkov.

 

 

Tailwind

Ďalším CSS Frameworkom je práve Tailwind, ktorý je o niečo modernejší než Bootstrap a v súčasnosti sa používa častejšie. Jeho súčasťou je nespočetné množstvo výberu farieb, druhov písma, veľkostí, zarovnania a mnohých ďalších štýlových aspektov. Pomocou konfiguračného súboru, ktorý je súčasťou Tailwindu, sme schopní jednoducho prispôsobovať farby, ako aj typografiu.

 

 

Záver

Keďže v dnešnom online svete sa očakáva, že návštevník webovej stránky dostane rovnako kvalitný výsledok pri návšteve webovej stránke na počítači, ako na mobilnom zariadení, je dôležité venovať pozornosť tvorbe responzívnych webových stránok. Výsledkom responzívnej webovej stránke je jej väčšia návštevnosť a lepší používateľský zážitok z nej.