UX dizajnér web stránok

Onlima.sk
Onlima.sk CEO
UX dizajnér web stránok

Kto to je? Čo by mal vedieť? Ako pri práci postupuje?

Jeho hlavnou úlohou je tvoriť, analyzovať, navrhovať a optimalizovať používateľskú skúsenosť. Najvýznamnejšiu úlohu predstavuje v počiatočnej vstupnej fáze, kedy najskôr dochádza k preberaniu samotných dát a potom sa navrhuje web ako taký. Navrhnutie webu je kľúčovým krokom pre grafika, copywritera, ale aj programátora webu. Hlavnou úlohou UX dizajnéra je zistiť, aké kroky by mala spoločnosť urobiť k dosiahovaniu vytýčených cieľov so zabezpečením spokojnosti zákazníkov. Samotné zisťovanie vykonáva pomocou testovania, robenia prieskumov, analyzovania a pomocou wireframingu.

Jeho činnosť teda môžeme rozdeliť na 3 časti:
 

1. výskum a analýza 
Táto fáza spočíva v zbieraní informácii o potencionálnych zákazníkoch, o existujúcej konkurencii a o klientoch, ktorých sa snažíme zaujať a získať. V rámci zisťovania spomenutých informácii, sa snaží zistiť očakávania a potreby používateľov, ktoré by mohli dopomôcť k dosahovaniu vytýčených cieľov. Produkt, ktorý je súčasťou našich záujmov, je kľúčovým faktorom vo výskume, ako aj cesty zákazníkov, pomocou ktorých sa dostávajú ku produktom. Sledovanie konkurenčných praktík, je taktiež veľmi dôležité. Služby, ktoré ponúkajú, ako aj spôsob, akým sa prezentujú môže slúžiť ako inšpirácia do budúcna. K dátam sa UX designer dostáva vďaka nástrojom ako je Smartlook, Google Analytics alebo iné SEO nástroje, pričom dáta zbiera vďaka využívaniu kvalitatívnych a kvantitatívnych metód. Výsledkom získavania dát sa stávajú takzvané persóny. Tie mu pomáhajú odzrkadľovať vlastnosti pri potencionálnych zákazníkoch, ktoré by nás mohli zaujímať. Vďaka persónam je UX dizajnér schopný vytvoriť používateľské scenáre, ktoré môžeme považovať za modelové situácie, ktoré nám poukazujú na to, kedy ľudia potrebujú danú službu, alebo produkt.

 

 

2. návrh webových stránok 
Navrhuje webovú stránku zoradením informácii na webe do zrozumiteľnej a jednoduchej podoby. Vytvára si akúsi stromovú mapu, ktorá zobrazuje menu na web stránke, spoočne s podstránkami a prepojeniami na webe. Dizajnér tiež navrhuje wireframe, pomocou ktorého načrtne ako by mala web stránka vyzerať, kde by mali byť aké informácie umiestnené, kde by sa mali nachádzať interaktívne a grafické prvky.
 

3. Testovanie a optimalizácia 
To, čo UX dizajnér vytvoril, následne musí aj optimalizovať a otestovať v praxi, aby to bolo čo najlepšie pre konečnú používateľskú skúsenosť. Využíva pri tom rôzne nástroje, ktoré sú dostupné online, ako napríklad používateľské testovanie. Po otestovaní a dosiahnutí výsledkov, tieto výsledky zhrnie do podoby odporúčaní do budúcna, keď sa budú vykonávať úpravy na webe.

 

 

Čo by mal vedieť UX designer

 1. Dobrý UX dizajnér musí vedieť získavať dáta a následne ich vedieť interpretovať - interpretácia toho, aké ciele sa snaží zákazník dosiahnuť, čo je v jeho preferenciách a aké má potreby - toto nám zabezpečuje výskum a analýza
 2. Musí byť schopný vedieť navrhnúť logické návrhy obsahu - návrh používateľského rozhrania
 3. Interakcia medzi aplikáciou, či webom a používateľom je veľmi dôležitý aspekt, musí preto vedieť navrhovať interakčný dizajn
 4. Musí poznať nástroje UX - nástroje wireframing, rôzne softvéry, ktoré pomáhajú spravovať projekty
 5. Tímová spolupráca - schopnosť komunikovať s ostatnými členmi tímu je veľmi dôležité.
 6. Sledovanie trendov a inovácii - musí ovládať všetky novodobé trendy a inovácie, ktoré sú v dizajne aktuálnymi.
 7. Musí ovládať grafický a vizuálny dizajn tak, aby bol nielenže funkčný v praxi, ale aj esteticky príjemný a kompatibilný s potrebami a cieľmi používateľov.
 8. Schopnosť testovania používateľskej skúsenosti - overenie toho, či integrovanie používateľov so samotným produktom je efektívne a či sa nevyžadujú zlepšenia
 9. Schopnosť riešiť problémy - počas procesu vytvárania dizajnu web stránky či aplikácie môže vzniknúť hneď niekoľko problémov. UX dizajnér preto musí mať zmysel pre detail a musí byť schopný vzniknuté problémy vyriešiť.
   

UI A UX DESIGN NA POROVNANIE

 

UX dizajn - skratka, ktorá v preklade znamená user experience - užívateľský zážitok. Zameriava sa na pocity, ktoré klient má po interakcii s webovou stránkou alebo aplikáciou. Pre UX dizajn je najdôležitejšie, aby cieľová skupina dokázala na webe nájsť všetko podstatné a pomerne jednoducho, bez akýchkoľvek problémov.

 

 

UI dizajn - skratka user interface - užívateľské rozhranie. UI dizajn predstavuje všetky prvky, ktoré sa dajú vidieť na prvý pohľad - ako napríklad dizajn samotný. Je to proces, ktorý dokáže naviesť zákazníka rýchlo k požadovaným informáciam a zároveň zabezpečuje ideálny dosiahnutý užívateľský zážitok (UX). Zaoberá sa vizuálnym dizajnom, spôsobom rozloženia prvkov, farebnosťou a typografickými prvkami. Predstavuje spôsob integrovania elementov na webovej stránke a ich samotné rozloženie.

 

 

Cieľ, zameranie sa na potreby a uspokojenie zákazníka majú však UX dizajn a UI dizajn rovnaké. Preto je veľmi dôležitá spolupráca medzi UX a UI, čo vedie k maximálne efektívnemu a jednoduchému využívania systému. Táto spolupráca predstavuje dokonalé zosúladenie fungovania a príjemného pocitu vo výsledku, čo vedie k želanému úspechu. To znamená, že UX sa postará o praktickú stránku, zatiaľčo UI sa postará o vizuálnu stránku tlačidiel, obrázkov a ikon.