Online marketing

Reklama a správa sociálnych sieti Facebook a Instagram

Časť Vašich zákazníkov užíva sociálne siete každý deň. Pridajte sa k ním! Komunikujte s nimi v prostredí, ktoré im je prirodzené a presvedčme ich, aby využili Vaše služby alebo produkty.

Reklama a správa sociálnych sieti

Prečo si zvoliť
externú správu sociálnych sieti?

Pomerne často sa o sociálne siete stará vo firmách jeden človek. My Vám pridelíme viacčlenný tím, ktorý bude tvoriť social manager, ppc-čkar a grafik. Viacej hláv prináša viacej nápadov. Kreatívne vizuály a správne zacielenie zvýši popularitu Vaśej firmy na sociálnych sieťach a z dlhodobého hľadiska aj organický predaj.

Pri vytváraní reklamy a správy sociálnych sieti dbáme na

Počiatočný stav

Bezplatný prvotný
audit sociálnych sieti

Predtým, ako sa pustíme do práce, vytvoríme dôkladný audit vašich sociálnych sieti. Zistíme, ako sa Vám doposiaľ darilo, čo fungovalo a čomu sa práve naopak, máme vyvarovať. Pozrieme sa aj na Vašu priamu konkurenciu, ktorej dáta môžu hrať v náš budúci prospech.

Počiatočný stav
Cieľovka
Cieľovka

Analýza
cieľovej skupiny

Aby sme dosahovali čo najlepšie výsledky, musíme poznať, čo Vašich potenciálnych klientov zaujíma, koho sledujú a v ktorých časoch sú najaktívnejší. Práve na to nám slúži počiatočná analýza cieľovej skupiny. Cieľovky následne optimalizujeme v čase, aby sme dosahovali lepšie výsledky.

Stratégia a plán

Vytvorenie stratégie a contentového plánu

Každá úspešná marketingová aktivita musí mať plán. Pri kampaniach naplánujeme jednotlivé na seba prepojujúce kampane, pri správe profilu alebo stránky zas contentový plán. Ten nám pomôže korigovať naše úlohy a Vám ukáže cestu, ktorou sa plánujeme uberať.

Stratégia a plán
Grafika
Grafika

Kreatívny vizuál
príspevkov a reklám

O vzhľad príspevkov a reklám sa postarajú naši grafici. Spoločne so social managerom vymyslia zaujímavú tému, ktorú následne pretavia do pútavých grafických vizuálov. Ruku na srdce, práve vzhľad príspevku je to, čo Vás počas scrollovania sociálnou sieťou upúta a prinúti uprieť Vašu pozornosť.

Výsledok

Pravidelný reporting

Našu prácu pravidelne reportujeme v prehľadných štatistikách. Ku štatistikám vždy pridávame aj zopár poznámok, aby ste výsledkom čo najlepšie porozumeli a vedeli, čo vás čaká v ďalšom období.

Report